Wizyty techniczne

Uczestnicy XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego zostaną zaproszeni na dwa wyjazdy techniczne, które pomogą im lepiej poznać różne aspekty utrzymania dróg zimą. W trakcie wycieczek dowiedzą się, jak można radzić sobie z żywiołem na obiektach inżynierskich oraz poznają sposoby zarządzania ruchem miejskim i autostradowym.

Wszystkie wyjazdy techniczne rozpoczynają się w AMBEREXPO

WIZYTA I

OBWÓD UTRZYMANIA AUTOSTRADY PELPLIN


Obwód Utrzymania Autostrady w Pelplinie jest jednym z trzech obiektów tego typu działających przy północnej części autostrady A1. Jego operatorem jest firma Intertoll Polska sp. z o.o., która w ramach swoich obowiązków wykonuje prace konserwacyjne, remontowe i porządkowe zgodnie z obowiązującymi standardami. Ponadto jej pracownicy zajmują się pielęgnacją terenów zielonych, czynnościami odwodnieniowymi oraz zabezpieczają miejsca zdarzeń drogowych i usuwają ich skutki. W ramach zimowego utrzymania dróg operator przeprowadza posypywanie nawierzchni odpowiednio przygotowanymi solankami, a także dba o regularne usuwanie śniegu i błota pośniegowego. W skład kompleksu budynków OUA Pelplin wchodzą m.in. pomieszczenia dla pracowników, zaplecze techniczne wraz z magazynami sprzętu oraz magazyn ze środkami do usuwania śliskości zimowej.
W OUA Pelplin mieszczą się Biuro Obsługi Kierowców i Centrum Kontroli Ruchu (CKR). To ostatnie prowadzi całodobowy monitoring ruchu na autostradzie i w przypadku utrudnień lub wypadków drogowych odpowiednio reaguje. CKR bezpośrednio współpracuje z patrolem drogowym, pracownikami utrzymania oraz punktami poboru opłat. Spływają tam również wszelkie informacje z systemów obserwacji i jednostek meldunkowych na autostradzie: stacji meteo, kolumn alarmowych oraz urządzeń stosowanych do pomiaru prędkości i natężenia ruchu.

MOST DROGOWY PRZEZ WISŁĘ W KWIDZYNIE


Kwidzyński most nad Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 90 powstawał w latach 2010-2013 w miejscu przeprawy promowej, która ze względów pogodowo-hydrologicznych kursowała wyłącznie od kwietnia do października. W pozostałych miesiącach mieszkańcy okolicy musieli korzystać z wielokilometrowych objazdów. Dzięki wybudowaniu mostu skrócono podróż z Kwidzyna do Trójmiasta o blisko godzinę.
Za sprawą harmonijnego wkomponowania w obszary chronione programem Natura 2000 most w Kwidzynie łączy nowoczesne technologie z walorami estetycznymi. To na nim po raz pierwszy w Polsce zastosowano beton o zwiększonej wytrzymałości (B-80), z którego został wykonany cały ustrój nośny. W skład obiektu wchodzą 54 wanty: każda z nich ma 75 cięgien, a każde cięgno – 7 drutów. Most w Kwidzynie zajmuje piąte miejsce na świecie i pierwsze w Europie, jeśli chodzi o długość przęsła, czyli najistotniejszego elementu konstrukcji mostowych.

Dane techniczne:
• długość całkowita: 808,5 m,
• szerokość całkowita: 15,9 m,
• liczba przęseł: 6,
• rozpiętość głównych przęseł: 2 × 204 m.

 

WIZYTA II

TUNEL DROGOWY POD MARTWĄ WISŁĄ W CIĄGU TRASY SŁOWACKIEGO


Tunel drogowy pod Martwą Wisłą jest najdłuższym, najgłębiej położonym oraz jedynym podwodnym tunelem w Polsce, a zarazem pierwszym, do którego budowy wykorzystano metodę TBM (tunnel boring machine). Obejmuje on dwa ciągi komunikacyjne z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstawał w latach 2011-2016 w ramach inwestycji „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego”.
W celu prawidłowego funkcjonowania tunelu konieczne było wyposażenie go w szereg systemów i urządzeń zapewniających stałą kontrolę ruchu drogowego. Zainstalowano systemy bezpieczeństwa ułatwiające ewakuację ludzi i pojazdów oraz prowadzenie akcji ratunkowych w tunelu – szczególnie w przypadku pożaru. Stan wszystkich urządzeń oraz ruch w tunelu jest nadzorowany przez operatorów całodobowego Centrum Zarządzania Tunelem.

Podstawowe informacje:
• data oddania do użytkowania: 24 kwietnia 2016 r.,
• długość tunelu: 1377,5 m,
• koszt budowy: 885,6 mln zł,
• średnica tarczy maszyny TBM: 12,6 m,
średnie natężenie ruchu w tunelu: 25 626 pojazdów na dobę.

CENTRUM ZARZĄDZANIA I STEROWANIA RUCHEM TRISTAR


Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Tristar to przedsięwzięcie zrealizowane przez Gdańsk, Sopot oraz Gdynię. Dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów transportowych (ITS) pozwala on na automatyczne sterowanie ruchem na obszarze całego Trójmiasta.
Funkcje systemu:
• gromadzenie i przetwarzanie danych o ruchu,
• monitorowanie ruchu i identyfikacja miejsc zagrożonych,
• wykrywanie zdarzeń drogowych (automatyczna detekcja, zgłoszenia),
• sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej (optymalizacja parametrów sterowania dla obszarów),
• strategiczne zarządzanie ruchem (kierowanie na trasy alternatywne, zarządzanie prędkością),
• informowanie uczestników o warunkach ruchu,
• przekazywanie, rozsyłanie i udostępnianie informacji o ruchu oraz funkcjonowaniu sieci ulic i sieci transportu zbiorowego,
• planowanie ruchu (modelowanie i prognozowanie ruchu, tworzenie optymalnych tras przejazdu).
System Tristar jest obsługiwany przez dwa obszarowe centra zarządzania:
• Centrum w Gdyni obejmujące Gdynię (sześć stanowisk operatorskich),
• Centrum w Gdańsku obejmujące Sopot i Gdańsk (osiem stanowisk operatorskich).
Oba centra są połączone ze sobą szybkim łączem światłowodowym. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie ruchem na obszarze Trójmiasta z każdego centrum – zależnie od kompetencji operatora. Ponadto dane o ruchu dotyczące całego Trójmiasta są gromadzone w centralnej bazie danych.

PORT KONTENEROWY DCT


DCT Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal
DCT został zlokalizowany w samym sercu Bałtyku – w Porcie Gdańskim. Jest najbardziej wysuniętym na wschód terminalem w zasięgu portów Gdańsk – Le Havre.

FrenchEnglish