Program

PONIEDZIAŁEK | 19 lutego | 14:00 – 19:00 | Rejestracja

 • Wtorek
  20 lutego
  9:30 - 18:00
  Wystawa | Hala A
  8:00
  Rejestracja uczestników | Hala A
  09.30 - 11.00
  Sesja otwierająca | Audytorium Hala B
  11.00 - 11.30
  Ceremonia otwarcia | Audytorium Hala B
  12:00 - 12:30
  Ceremonia otwarcia wystawy | Hala A
  12:30 - 14:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
  14.00 - 15.30
  Sesja ministerialna | Audytorium Hala B
  15.30 - 16.30
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  16.30 - 18.00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-1 Materiały | Hala B Audytorium
  Thomson Martin - Wielka Brytania - Testy porównawcze solanki i wstępnie zwilżonej soli w Szkocji
  Kalman Björn - Szwecja - Skuteczność połączenia soli przeciw zamarzaniu z solankami NaCl lub CaCl2 w celu kontroli tarcia na drogach
  Takahashi Naoto - Japonia - Ocena propionianu sodu jako alternatywnej substancji przeciwoblodzeniowej
  Topic 3-1 Detekcja | Sala 1A
  Gui Kang - Chiny - Bezprzewodowy czujnik do pomiaru gołoledzi i wody na odcinkach dróg
  Bogren Jörgen - Szwecja - Warunki na nawierzchni drogi — wykrywanie w dwóch wymiarach przez 2DRoad
  Haavasoja Taisto - Finlandia - Wykorzystanie autobusów do gromadzenia danych o pogodzie na drogach
  Fraser Andy - Wielka Brytania - Osiągnięcie zrónoważonego rozwoju świadczenia zimowej obsługi dzięki technologii
  Topic 7-1 Zarządzanie ścieżkami rowerowymi | Sala 1B
  Pirinen Jarkko - Finlandia - Zimowa obsługa głównych ścieżek rowerowych
  Niska Anna - Szwecja - „Sweep-salting" — metoda zimowego utrzymania ścieżek rowerowych
  Blomqvist Göran - Szwecja - Metody kontrolne oceny zimowego utrzymania ścieżek rowerowych, w tym monitorowanie procesów specyficznych dla dróg rowerowych
  Husa Veronika - Norwegia - Wpływ stanu nawierzchni ścieżek rowerowych na skuteczność zimowego utrzymania
  Topic 4-1 Charakterystyka ruchu w okresie zimowym | Sala 1C
  Yoon-Hyuk Choi - Korea Południowa - Charakterystyka ruchu zmienia się w zalezności od opadów śniegu
  sun liang - Chiny - Poprawa bezpieczeństwa transportu dzięki systemowi obsługi klienta
  Romanowska Aleksandra - Polska - Wpływ niekorzystnych warunków pogodowych zimą na potok ruchu
  Oskarbski Jacek - Polska - Wpływ warunków pogodowych na wydajność ruchu w obszarach zurbanizowanych
  Topic 5-1 Zimowa odporność i zrównoważony charakter | Sala 4
  Aapaoja Aki - Finlandia - Wpływ zintegrowanego utrzymania dróg zimą na odporność systemu transportowego
  Nixon Wilfrid - Stany Zjednoczone - Ocena zrównoważonego charakteru zimowej obsługi
  Ratkevičius Tomas - Litwa - Cechy poprawy utrzymania dróg zimą w kontekście zmian klimatycznych
  Campbell Kevin Wielka Brytania Wyższa odporność zimowa
  19.30
  Koktajl | Europejskie Centrum Solidarności
 • Środa
  21 lutego
  8:30 - 18:00
  Wystawa | Hala A
  8:30 - 18:00
  Wizyty techniczne
  8:30 - 10:00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-2 System wspomagający zarządzanie sprzętem | Hala B Audytorium
  Kieffer Christophe - Francja - Sprzęt do utrzymania zimowego — kontrola maszyn rozrzucających
  Paavilainen Jyrki - Finlandia - Testy mobilnej maszyny do topienia śniegu w gęstym ruchu miejskim, Helsinki, Finlandia.
  Ito Yoshikazu - Japonia - Próba wyjaśnienia skłonności do awarii maszyn usuwających śnieg oraz ilościowej oceny ich zużycia
  Topic 3-2 Detekcja | Sala 1A
  Yun Dukgeun - Korea Południowa - Analiza zmian temperatury nawierzchni drogi na podstawie danych z zewnętrznego czujnika w pojeździe z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego
  Vaa Torgeir - Norwegia - Analiza warunków drogowych w oparciu o obrazy z kamer internetowych
  DeVries Richard - Stany Zjednoczone - Wdrożenie i wykorzystanie danych o pogodzie w środowisku miejskim i wiejskim
  Namkoong Seong - Korea Południowa - Automatyczne wykrywanie warunków pogodowych na koreańskiej autostradzie za pomocą obrazów z kamer telewizji przemysłowej
  Topic 7-2 Utrzymanie ulic zimą | Sala 1B
  Hanon Jean - Francja - Zapewnienie bezpiecznego utrzymania zimą i zrównoważonego środowiska miejskiego
  Nutz Peter - Austria - Doświadczenie z zastosowaniem solanki w miastach
  Nutz Peter - Austria - Nietypowe utrzymanie zimowe w Wiedniu
  Gustafsson Mats - Szwecja - OptiDrifT — optymalzacja utrzymania ulic zimą i wiosną w celu poprawy jakości powietrza, dostępności i bezpieczeństwa
  Topic 4-2 Bezpieczeństwo pracy i szkolenia / zachowania użytkowników dróg | Sala 1C
  Godbout Émilie - Kanada-Québec - Dostarczenie użytkownikom dróg informacji w czasie rzeczywistym o warunkach drogowych zimą — najnowsze informacje
  Liljegren Eva - Szwecja - Poprawa bezpieczeństwa podczas zimowych prac konserwacyjnych w Szwecji
  Nelson Richard - Stany Zjednoczone - Wykorzystanie nauk społecznych i behawioralnych w programie obsługi zimowej
  Zamorano Cristina - Hiszpania - Szkolenie dla drogowców z zakresu bezpieczeństwa drogowego w zimie
  Topic 5-2 Zimowa odporność i zrównoważony charakter | Sala 4
  Koziejowski Marcin - Polska - Skuteczne utrzymanie dróg zimą rozpoczyna się na etapie projektowania
  Lopez Barro Pablo - Kanada - Kontrole bezpieczeństwa dogowego na autostradach: Czynniki zimowe
  Eriksson Dan - Szwecja - Ocena wyników testów wiedzy o utrzymaniu dróg zimą w Norwegii i Szwecji w latach 2014-2017
  10:00 - 11:00
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  11:00 - 12:30
  Sesje techniczne:
  Topic 6-3 System wspomagający zarządzanie sprzętem | Hala B Audytorium
  Makaravicius Martynas - Litwa - Zarządzanie utrzymaniem zimowym i jego rozwój na Litwie
  Fonnesbech Jens Kristian - Danemark - Wpływ turbulencji i wahań dozowania soli na drogach.
  Eram Michel M. - Danemark - System zarządzania substancjami przeciwoblodzeniowymi (DIMS)
  Topic 3-3 Prognozowanie | Sala 1A
  Arvidsson Anna - Szwecja - Dynamiczne utrzymanie dróg na podstawie prognoz
  Teruyuki Fukuhara - Japonia - Model predykcyjny temperatury nawierzchni w sieci dróg metodą bilansu cieplnego
  Kokubu Tetsuya - Japonia - Informacje o widoczności podczas śnieżycy: Dostarczenie i użyteczność
  Matsuzawa Masaru - Japonia - Wpływ ograniczenia widoczności podczas śnieżycy na prędkość jazdy w zimie na obszarach podmiejskich
  Topic 7-3 Lepsza obsługa zimowa | Sala 1B
  Myller Tarja - Finlandia - Promocja jazdy na rowerze zimą w Helsinkach dzięki lepszemu utrzymaniu zimowemu
  Laiho Esko - Finlandia - Poprawa utrzymania zimowego dla pieszych poprzez analizę sieci ścieżek
  Dupuy Aurora Myhre - Norwegia - Model wyznaczania wymaganej powierzchni na zaspy śnieżne — badanie parametrów zasp śnieżnych
  Topic 4-3 Środki bezpieczeństwa i skutki dla bezpieczeństwa w zimowym ruchu | Sala 1C
  Klang Jaakko - Finlandia - Skutki dla bezpieczeństwa niższych ograniczeń prędkości w miesiącach zimowych
  Sone Shota - Japonia - Podstawowa ocena i weryfikacja warunków instalacji oraz widoczności odbitego światła liniowego przez podświetlenie podczas zalegania pokrywy śnieżnej
  Vaa Torgeir - Norwegia - Badanie wykonalności dotyczące informacji drogowych i pogodowych oraz zmiennych ograniczeń prędkości
  Fournier Lise - Kanada-Québec - Opony zimowe obowiązkowe w Quebecu — ocena środka po 10 latach
  Topic 5-3 Zimowa odporność i zrównoważony charakter | Sala 4
  Nobuyoshi Konishi - Japonia - Problemy związane z odśnieżaniem przez kanały ściekowe w starzejącym się społeczeństwie
  Ikeda Takeshi - Japonia - Nowy proces planowania poprawy stanu dróg pod kątem bezpieczeństwa i płynności ruchu w warunkach zimowych poprzez konsultacje z lokalnymi mieszkańcami
  Locquet Eric - Francja - System informacyjny do przygotowania dróg do użytku: bezpieczeństwo i zrównoważony charakter w zimie
  12:30 - 14:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
  14.00 - 15.30
  Sesje techniczne:
  Topic 6-4 Nawierzchnie | Hala B Audytorium
  Marchetti Mario - Francja - Drogi 5. generacji: korzyści i ograniczenia związane z materiałami zmiennofazowymi (PCM)
  Cocu Xavier - Belgia - Zachowanie w zimie eksperymentalnej porowatej i elastycznej nawierzchni drogi oraz zalecenia dotyczące jej utrzymania zimą
  Tanaka Shunsuke - Japonia - Badanie efektywności wysokowydajnej mieszanki SMA opracowanej jako środek poprawiający jakość nawierzchni drogi zimą
  Haga Junichi - Japonia - Opracowanie cienkowarstwowej mrozoodpornej nawierzchni skonstruowanej metodą recyklingu na gorąco na miejscu
  Topic 8-1 Zarządzanie tunelami i mostami w zimie | Sala 1A
  Cidreira Keserle Gilberto - Kanada - Ocena rzeczywistego narażenia konstrukcji na działanie warunków zimowych
  Durickovic Ivana - Francja - Wpływ soli przecioblodzeniowych na korozję konstrukcji mostów
  Émilie Godbout - Kanada-Québec - Systemy informujące o śliskiej nawierzchni na moście i zapobiegające oblodzeniu — wyczerpujące badanie pilotażowe
  Topic 3-4 Zarządzanie utrzymaniem | Sala 1B
  Michael Kordon - Niemcy - System zarządzania utrzymaniem zimowym WDMS w Bawarii
  Coudert Odile - Francja - System krótkoterminowych alarmów dotyczących pogody na drogach
  Siems-Anderson Amanda - Stany Zjednoczone - Wykorzystanie systemu Pikalert® w programie pilotażowym Departamentu Transportu stanu Wyoming dotyczącym pojazdów połączonych
  Maier-Farkas Heimo - Austria - Wdrożenie dynamicznego zarządzania utrzymaniem zimowym z pomiarami w czasie rzeczywistym i prognozami krótkoterminowymi w wysokiej rozdzielczości
  Topic 5-5 Kontrakty | Sala 1C
  Eklund Björn - Szwecja - Nowa metoda analizy zobowiązań umownych
  Tokunaga Roberto - Japonia - Eksperymentalne badanie efektywności technologii wspomagania oceny rozrzucania środków chemicznych operatorów zajmujących się utrzymaniem
  Benmoussa Abderrahman - Maroko - Outsourcing zimowych usług drogowych będzie alternatywnym sposobem poprawy wydajności. Przypadek administracji drogowej w Maroku
  Topic 5-4 Organizacja obsługi zimowej | Sala 4
  Kastanovskis Jānis - Łotwa - Zarządzanie utrzymaniem zimowym na Łotwie
  Azcue Rodríguez Luis - Hiszpania - Organizacja utrzymania zimowego hiszpańskiej sieci dróg krajowych
  Pombo Mariano - Argentyna -
  15:30 - 16:30
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  16:30 - 18:00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-5 Bariery przeciwśnieżne i bariery ruchome | Hala B Audytorium
  Bullas John - Wielka Brytania - Pomiar pozostałej soli przy prędkości ruchu: „Mamut w pokoju”
  Yasuhiko Ito - Japonia - Porost lasów pełniących funkcję śniegołomów przy drogach na Hokkaido oraz ich efektywność
  Korneeva Daria - Rosja - Symulacje działania barier przeciwśniegowych i barier drogowych
  Koda Masaru - Japonia - Eksperymenty w tunelu aerodynamicznym z wykorzystaniem modelu lasów pełniących funkcję śniegołomów dla zarządzania porostem takich lasów
  Topic 8-2 Narzędzia i metody | Sala 1A
  Szczerbiński Jan - Polska - Stałe systemy automatycznego spryskiwania w Polsce
  Johnsson Josef - Szwecja - Nawierzchnia z ogrzewaniem wodnym zapewniająca wolne od lodu mosty
  Topic 3-5 Zarządzanie utrzymaniem | Sala 1B
  Badelt Horst - Niemcy - Metody testowe dla czujników drogowych stacji pogodowych
  Thomson Martin - Wielka Brytania - Transport Scotland i Vaisala — testy wskaźnika Idaho Storm Performance
  Masatoshi Makino - Japonia - Techniki wspierania procesu podejmowania decyzji w sprawie rozlokowania maszyn do usuwania śniegu i współpracy z sąsiednimi odcinkami przy usuwaniu śniegu
  Gladysheva Olga - Rosja - Planowanie zimowego utrzymania dróg z wykorzystaniem specjalnych drogowych map klimatycznych
  Topic 5-7 Nowe narzędzia, modele i metody | Sala 1C
  Aijo Juha - Finlandia - Instrukcja utrzymania zimowego dla Fińskiej Agencji Transportu
  Tsuchihashi Hirofumi - Japonia - Wyzwania związane z zarządzaniem nawierzchnią autostrad w zimie
  Norbert Wyrwich - Polska - Opracowanie nowoczesnych modeli zarządzania drogami
  Émilie Godbout - Kanada-Québec - Opracowanie nowych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji i optymalizujących wykorzystanie środków przeciwoblodzeniowych w celu ograniczenia wpływu na środowisko
  Topic 5-6 Organizacja obsługi zimowej | Sala 4
  Runacres Adrian - Wielka Brytania - Opracowanie opartego na dowodach przewodnika po najlepszych praktykach w Wielkiej Brytanii
  Sedivy Jan - Słowacja - Realizacja obsługi zimowej w przedsiębiorstwie państwowym zarządzającym autostradami na Słowacji
  Donker Rini - Holandia - Obsługa zimowa w Holandii
 • Czwartek
  22 lutego
  8:30 - 18:00
  Wystawa | Hala A
  8:30 - 18:00
  Wizyty techniczne
  8:30 - 10:00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-6 Wykorzystanie środków chemicznych | Hala B Audytorium
  Suya Yutaka - Japonia - Próba dodatkowego zastosowania soli z wykorzystaniem kontrolnego wykresu zasolenia wg regionu
  Hess Rainer - Niemcy - Zapotrzebowanie na sól przeciwoblodzeniową w przypadku opadów śniegu
  Takashi Saito - Japonia - Wprowadzenie inteligentnego systemu optymalizującego kontrolę solenia na autostradach na hokkaido
  Holen Aasmund - Norwegia - Zimowe utrzymanie dróg o dużym natężeniu ruchu w niskich temperaturach
  Topic 1-1 Lawiny | Sala 1A
  Harada Yusuke - Japonia - Badanie na temat analizy kosztów i korzyści w odniesieniu do drogowych barier ochronnych przed lawinami
  Matsushita Hiroki - Japonia - Perspektywa oceny lawin spowodowanych przez nietrwałą, słabą warstwę podczas opadów śniegu
  Olloqui Andres - Hiszpania - Zarządzanie zagrożeniem lawinowym na drodze
  Topic 2-1 Substancje przeciwoblodzeniowe | Sala 1B
  Dr. Götzfried Franz - Niemcy - Potencjał substancji przeciwoblodzeniowych w świetle globalnego ocieplenia
  Barbier Lucie - Francja - Przepływy ładunku zanieczyszczeń (zawiesina i chlorek sodu)
 w drogowym zbiorniku retencyjnym

  Zofka Ewa - Polska - Utrzymanie zimowe: wykorzystanie chemicznych i innych środków przeciwoblodzeniowych oraz ich wpływ na wody i środowisko
  Burghgraeve Ludovic - Francja - Wpływ praktyk i warunków przechowywania produktów przeciwoblodzeniowych na środowisko
  Topic 5-9 Nowe narzędzia, modele i metody | Sala 1C
  Hoffmann Markus - Austria - Zdolność rozmrażania, czas zamarzania i wysoki udział solanki jako główne czynniki sukcesu profilaktycznego utrzymania w zimie
  Sato Masayuki - Japonia - Badania i rozwój zaawansowanych technologii kontroli śniegu i lodu w firmie NEXCO East
  Blanco Bergareche Ana - Hiszpania - Systemy informacji i zarządznia ruchem w zimowych warunkach drogowych
  8:30 - 12:30
  CEDR: Warsztaty zimowego utrzymania - Potrzeby użytkownika w centrum usług zimowych | Sala 2
  Topic 5-8 Organizacja obsługi zimowej | Sala 4
  Toome Meelis - Estonie - Najlepsza praktyka organizacji utrzymania zimowego przy niższej intensywności ruchu — przypadek estonii
  Johnson Nicholas - Wielka Brytania - Zwiększenie kompetencji w branży i wywarcie wpływu na politykę krajową w Wielkiej Brytanii poprzez szkolenia i program certyfikacji z zakresu obsługi zimowej
  Bonell Argelich Jaume - Andora - Zarządzanie obsługą zimową przy dużym ruchu
  10:00 - 11:00
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  11:00 - 12:30
  Sesje techniczne:
  Topic 5-10 Nowe narzędzia, modele i metody | Hala B Audytorium
  Kärki Otto - Finlandia - Nowy system sprawozdawczości i monitorowania w zakresie utrzymania w Finlandii (HARJA)
  Abe Koichi - Japonia - Przewidywanie i kontrolowanie słabej widoczności spowodowanej przez śnieg
  Nutz Peter - Austria - Opracowanie modelu warunków drogowych utrzymania w zimie z użyciem substancji przeciwoblodzeniowych
  Bandara Nishantha - Stany Zjednoczone - Wpływ strategii utrzymania zimowego na koszty opóźnień w podróży
  Topic 1-2 Ekstremalne warunki pogodowe: | Sala 1B
  Wachsmann Jan - Niemcy - Opracowanie norm dla powierzchni magazynowania soli drogowej
  Harada Yusuke - Japonia - Badanie na temat wskaźnika oceny intensywności śnieżycy i silnych opadów śniegu
  Kiyasu Kazuhide - Japonia - Wpływ wywierany na ruch drogowy przez środki zaradcze stosowane przeciwko klęsce żywiołowej w postaci silnych opadów śniegu
  Bose Indranil - Indie - Zmiana klimatu i potrzeby dostosowania infrastruktury drogowej w regionie Himalajów w Indiach
  Topic 5-11 Organizacja obsługi zimowej | Sala 1C
  Osypowicz Marta - Polska - Zimowe utrzymanie dróg w przypadku anomalii pogodowych na przykładzie przygotowań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zimowego utrzymania dróg
  Tyburski Michał - Polska - Zasady funkcjonowania zimowego utrzymania dróg obowiązujące w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w ramach nowego modelu utrzymania dróg: zalety na tle wcześniejszych systemów zarządzania i powiązane problemy
  Narushima Daisuke - Japonia - Zimowe zarządzanie drogami w Japonii
  Topic 6-7 Nawierzchnie | Sala 4
  Parra Rodríguez Leticia - Hiszpania - Bitum o strukturze nano, lepsze właściwości mechaniczne, przeznaczony do skrajnych warunków klimatycznych
  Donker Rini - Holandia - Ekstremalna skuuteczność w usuwaniu lodu z porowatego asfaltu
  Yang Xiong - Chiny - Wolny proces uwalniania i badanie metodą oceny długoterminowej mieszanki asfaltowej o niskiej temperaturze zamarzania
  Liandrat Sébastien - Francja - Ocena nowej, przyjaznej dla środowiska i łatwej w zastosowaniu metody ograniczania uszkodzeń drogi w wyniku działania mrozu
  12:30 - 14:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
  14.00 - 16.00
  Pokaz sprzętu | Tereny zewnętrzne
  14:00 - 18:00
  Konkurs pługów odśnieżnych | Stadion Energa parking P5
  20:00
  Kolacja galowa | Hala C
 • Piątek
  23 Lutego
  8:30 - 13:00
  Wystawa | Hala A
  8:30 - 10:00
  Sesje techniczne:
  Topic 5-12 Nowe narzędzia, modele i metody | Hala B Audytorium
  Bogren Jörgen - Szwecja - Informacje o stanie dróg (RSI) — nowa generacja systemu informacji o pogodzie na drogach
  Satou Yoshiichi - Japonia - Opracowanie narzędzia do analizy danych dotyczących samochodów, które nie mogą podjechać pod wzniesienia i jego zastosowanie w zarządzaniu drogami zimą
  Paval Flavius-Florin - Rumunia - Zarządzanie utrzymaniem w okresie zimowym przez administratora dróg krajowych i autostrad w Rumunii
  Saitoh kiyoshi - Japonia - Metody przewidywania i szacowania opadów śniegu, które powodują utknięciu pojazdów z wykorzystaniem radaru pracującego w pasmach X i C oraz danych statystycznych w Japonii
  8:30 - 10:00
  Polski Kongres Drogowy - 100 lat obecności Polski w światowej rodzinie drogowej | Sala 1A
  Topic 2-2 Wpływ na klimat | Sala 1B
  Kažys Justas - Litwa - Przyszłe warunki klimatyczne na litewskich drogach zimą
  Vignisdottir Hrefna Run - Norwegia - Analiza danych dotyczących utrzymania dróg zimą
  Iwama Masahiko - Japonia - Zastosowanie materiału powierzchniowego o wysokim albedo w celu zminimalizowania degradacji w wyniku zmarzliny
  Baum Peter - Wielka Brytania - Inwestowanie w odporność na skutki zmiany klimatu w bośniackim drogownictwie
  Topic 6-9 Różne | Sala 1C
  Neuhold Josef - Austria - Wdrożenie strategii utrzymania zimowego z większym udziałem solanki i działaniami profilaktycznymi w Dolnej Austrii
  Hanke Dr. Horst - Niemcy - Optymalizacja utrzymania zimowego podczas intensywnych opadów śniegu w Niemczech
  Hanke Dr. Horst - Niemcy - Opracowanie rozrzucania wstępnie zwilżonej i w pełni mokrej soli w Niemczech
  Hanke Dr. Horst - Niemcy - Międzynarodowy rozwój metod stosowania przeciwoblodzeniowych środków chemicznych
  Topic 6-8 Badania stacjonarne | Sala 4
  Wesołowski Mariusz - Polska - Standard systemów wczesnego ostrzegania o oblodzeniu na polskich pasach startowych — możliwe wykorzystanie na drogach
  Giudici Henri - Norwegia - Opis techniczny dwóch urządzeń do badania interakcji pomiędzy oponą i nawierzchnią — LARS i Lumi
  Honma Masayuki - Japonia - Badanie skomputeryzowanej technologii realizacji dla maszyn do odśnieżania
  Chi Zhang - Chiny - Eksperymentalne badanie wydajności topienia śniegu i charakterystyki wymiany ciepła nawierzchni roztapiającej śnieg wykorzystującej przewody cieplne
  10:00 - 11:00
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  11:00 - 12:30
  Sesja zamykająca | Hala B
  12:30 - 13:00
  Ceremonia zamknięcia | Hala B
  13:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
FrenchEnglish