Keynote speaker

Frederick G. “Bud” Wright
Dyrektor Wykonawczy
AASHTO

Bud Wright jest Dyrektorem Wykonawczym w AASHTO, bezstronnym stowarzyszeniu nienastawionym na zysk, które wspiera i reprezentuje interesy i misje państwowych DOT-ów. Posiada doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym i jako najwyższy kierownik w Federalnej Administracji Autostrad.

Jako Dyrektor Wykonawczy w AASHTO, Wright nadzoruje pracę 120 specjalistów, którzy wspierają swoich członków w opracowywaniu rozwiązań transportowych, przyczyniających się do tworzenia gospodarczego dobrobytu, poprawiają jakość życia oraz bezpieczeństwo transportu w społecznościach amerykańskich, stanach i narodzie jako całości. AASHTO znajduje się obecnie w drugim wieku usług świadczonych na rzecz państwowych zarządów transportu i ich wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Przed nominacją na stanowisko lidera w AASHTO w 2012 roku, Wright pełnił funkcję konsultanta ds. polityki transportowej. W latach 2001-2008, pracował jako Dyrektor Wykonawczy w Federalnej Administracji Autostrad, wspierając Administratora w opracowywaniu polityk, programów i priorytetów dla rocznego programu autostrad o wartości 40 miliardów dolarów. Jako dyrektor operacyjny w FHWA, był także odpowiedzialny za ponad 2500 specjalistów z branży transportu i roczny budżet operacyjny w wysokości 400 milionów dolarów.

W trakcie swojej kariery w FHWA, Wright obejmował wiele stanowisk, w tym kierownika programu ds. bezpieczeństwa oraz dyrektora Biura Budżetu i Finansów, gdzie intensywnie pracował nad ustawą o podatku od środków transportu na XXI wiek (TEA-21).  W 1992 roku, został pierwszą osobą niebędącą inżynierem, która pełniła funkcję Administratora Oddziału na szczeblu państwowym w FHWA.

Oprócz innych aktualnych powiązań, Wright jest członkiem Komitetu Wykonawczego Zarządu Badań Transportowych, amerykańskiej Rady Dyrektorów ITS, Rady Dyrektorów Światowego Kongresu ITS oraz przewodniczącym Amerykańskiego Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego.

Posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii, uzyskany na Virginia Tech, a z żoną Kate mają dwoje dorosłych dzieci.

FrenchEnglish