Program szczegółowy

PONIEDZIAŁEK | 19 lutego | 14:00 – 19:00 | Rejestracja

 • Wtorek
  20 lutego
  8:00 - 9:30
  Rejestracja uczestników | Hala A
  8:30 - 18:00
  Wystawa | Hala A
  09.30 - 11.00
  Sesja otwierająca "Transport ma znaczenie - bez względu na pogodę." Frederick G. “Bud” Wright | Audytorium Hala B
  11.00 - 11.30
  Ceremonia otwarcia | Audytorium Hala B
  12:00 - 12:30
  Ceremonia otwarcia wystawy | Hala A
  12:30 - 14:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
  14.00 - 15.30
  Sesja ministerialna | Audytorium Hala B
  Prowadzący
  Konferencję poprowadzi pan Pasquale Staffini, Szef Działu Dróg, JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny.

  Uczestnicy
  Mówcy będą przemawiać w kolejności alfabetycznej, jak poniżej:
  Czechy – Pan Dan Ťok, Minister Transportu
  Japonia – Pan Masafumi Mori, Wiceminister ds. Technicznych, Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki
  Litwa – Pan Rokas Masiulis, Minister Transportu i Komunikacji
  Czarnogóra – Pan Osman Nurković , Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
  Polska – Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
  Słowacja – Pan Arpád Érsek, Minister Transportu i Budownictwa

  Tematy
  Temat 1. Zapewnienie użytkownikom bezpiecznego i skutecznego utrzymania dróg w okresie zimowym
  • informacje dla użytkowników dróg: media społecznościowe, plany komunikacji, informacje o kryzysie i ITS;
  • planowanie strategiczne i zarządzanie wydajnością; potrzeby użytkowników dróg, poziomy usług, ocena, systemy zarządzania aktywami;
  • wpływ zimowych warunków drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • opracowanie konkretnych technologii poprawiających bezpieczeństwo na drodze.
  Temat 2. Zapewnienie utrzymania dróg w okresie zimowym w kontekście zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych
  • występowanie zmian klimatycznych w okresie zimowym;
  • wymagane zmiany – w organizacji, sile roboczej, wyposażeniu i materiałach;
  • wpływ okresu zimowego na środowisko i doskonalenie możliwości operacyjnych;
  • organizacja w sytuacjach wyjątkowych: narzędzia zarządzania, tryby aktywacji, ocena.
  15.30 - 16.30
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  16.30 - 18.00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-1 Materiały | Hala B Audytorium
  Thomson Martin - Wielka Brytania - Testy porównawcze solanki i wstępnie zwilżonej soli w Szkocji
  Kalman Björn - Szwecja - Skuteczność połączenia soli przeciw zamarzaniu z solankami NaCl lub CaCl2 w celu kontroli tarcia na drogach
  Takahashi Naoto - Japonia - Ocena propionianu sodu jako alternatywnej substancji przeciwoblodzeniowej
  Topic 3-1 Detekcja | Sala 1A
  Gui Kang - Chiny - Bezprzewodowy czujnik do pomiaru gołoledzi i wody na odcinkach dróg
  Bogren Jörgen - Szwecja - Warunki na nawierzchni drogi — wykrywanie w dwóch wymiarach przez 2DRoad
  Haavasoja Taisto - Finlandia - Wykorzystanie autobusów do gromadzenia danych o pogodzie na drogach
  Fraser Andy - Wielka Brytania - Osiągnięcie zrónoważonego rozwoju świadczenia zimowej obsługi dzięki technologii
  Topic 7-1 Zarządzanie ścieżkami rowerowymi | Sala 1B
  Pirinen Jarkko - Finlandia - Zimowa obsługa głównych ścieżek rowerowych
  Niska Anna - Szwecja - „Sweep-salting" — metoda zimowego utrzymania ścieżek rowerowych
  Blomqvist Göran - Szwecja - Metody kontrolne oceny zimowego utrzymania ścieżek rowerowych, w tym monitorowanie procesów specyficznych dla dróg rowerowych
  Husa Veronika - Norwegia - Wpływ stanu nawierzchni ścieżek rowerowych na skuteczność zimowego utrzymania
  Topic 4-1 Charakterystyka ruchu w okresie zimowym | Sala 1C
  Sun Liang - Chiny - Poprawa bezpieczeństwa transportu dzięki systemowi obsługi klienta
  Romanowska Aleksandra - Polska - Wpływ niekorzystnych warunków pogodowych zimą na potok ruchu
  Oskarbski Jacek - Polska - Wpływ warunków pogodowych na wydajność ruchu w obszarach zurbanizowanych
  Topic 5-1 Zimowa odporność i zrównoważony charakter | Sala 4
  Aapaoja Aki - Finlandia - Wpływ zintegrowanego utrzymania dróg zimą na odporność systemu transportowego
  Nixon Wilfrid - Stany Zjednoczone - Ocena zrównoważonego charakteru zimowej obsługi
  Ratkevičius Tomas - Litwa - Cechy poprawy utrzymania dróg zimą w kontekście zmian klimatycznych
  Campbell Kevin Wielka Brytania Wyższa odporność zimowa
  19.30
  Koktajl | Europejskie Centrum Solidarności
 • Środa
  21 lutego
  8:30 - 18:00
  Wystawa | Hala A
  8:30 - 18:00
  Wizyty techniczne
  8:30 - 10:00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-2 System wspomagający zarządzanie sprzętem | Hala B Audytorium
  Mr Didier Giloppe - Francja - Sprzęt do utrzymania zimowego — kontrola maszyn rozrzucających
  Paavilainen Jyrki - Finlandia - Testy mobilnej maszyny do topienia śniegu w gęstym ruchu miejskim, Helsinki, Finlandia.
  Ito Yoshikazu - Japonia - Próba wyjaśnienia skłonności do awarii maszyn usuwających śnieg oraz ilościowej oceny ich zużycia
  Topic 3-2 Detekcja | Sala 1A
  Mr YANG Chung Heon - Korea Południowa - Analiza zmian temperatury nawierzchni drogi na podstawie danych z zewnętrznego czujnika w pojeździe z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego
  Vaa Torgeir - Norwegia - Analiza warunków drogowych w oparciu o obrazy z kamer internetowych
  DeVries Richard - Stany Zjednoczone - Wdrożenie i wykorzystanie danych o pogodzie w środowisku miejskim i wiejskim
  Dr CHOI Kee Choo - Korea Południowa - Automatyczne wykrywanie warunków pogodowych na koreańskiej autostradzie za pomocą obrazów z kamer telewizji przemysłowej
  Topic 7-2 Utrzymanie ulic zimą | Sala 1B
  Hanon Jean - Francja - Zapewnienie bezpiecznego utrzymania zimą i zrównoważonego środowiska miejskiego
  Nutz Peter - Austria - Doświadczenie z zastosowaniem solanki w miastach
  Nutz Peter - Austria - Nietypowe utrzymanie zimowe w Wiedniu
  Gustafsson Mats - Szwecja - OptiDrifT — optymalzacja utrzymania ulic zimą i wiosną w celu poprawy jakości powietrza, dostępności i bezpieczeństwa
  Topic 4-2 Bezpieczeństwo pracy i szkolenia / zachowania użytkowników dróg | Sala 1C
  Godbout Émilie - Kanada-Québec - Dostarczenie użytkownikom dróg informacji w czasie rzeczywistym o warunkach drogowych zimą — najnowsze informacje
  Liljegren Eva - Szwecja - Poprawa bezpieczeństwa podczas zimowych prac konserwacyjnych w Szwecji
  Dr Wilfrid NIXON - Stany Zjednoczone - Wykorzystanie nauk społecznych i behawioralnych w programie obsługi zimowej
  Zamorano Cristina - Hiszpania - Szkolenie dla drogowców z zakresu bezpieczeństwa drogowego w zimie
  Topic 5-2 Zimowa odporność i zrównoważony charakter | Sala 4
  Koziejowski Marcin - Polska - Skuteczne utrzymanie dróg zimą rozpoczyna się na etapie projektowania
  Lopez Barro Pablo - Kanada - Kontrole bezpieczeństwa dogowego na autostradach: Czynniki zimowe
  Eriksson Dan - Szwecja - Ocena wyników testów wiedzy o utrzymaniu dróg zimą w Norwegii i Szwecji w latach 2014-2017
  Grzegorz Łutczyk - GDDKiA - Polska - Adaptacja do zmian klimatu na drogach krajowych w Polsce: Identyfikowanie miejsc szczególnie narażonych na negatywne oddziaływania klimatyczne na istniejącej sieci dróg krajowych
  10:00 - 11:00
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  11:00 - 12:30
  Sesje techniczne:
  Topic 6-3 System wspomagający zarządzanie sprzętem | Hala B Audytorium
  Makaravicius Martynas - Litwa - Zarządzanie utrzymaniem zimowym i jego rozwój na Litwie
  Fonnesbech Jens Kristian - Danemark - Wpływ turbulencji i wahań dozowania soli na drogach.
  Eram Michel M. - Danemark - System zarządzania substancjami przeciwoblodzeniowymi (DIMS)
  Topic 3-3 Prognozowanie | Sala 1A
  Arvidsson Anna - Szwecja - Dynamiczne utrzymanie dróg na podstawie prognoz
  Teruyuki Fukuhara - Japonia - Model predykcyjny temperatury nawierzchni w sieci dróg metodą bilansu cieplnego
  Kokubu Tetsuya - Japonia - Informacje o widoczności podczas śnieżycy: Dostarczenie i użyteczność
  Matsuzawa Masaru - Japonia - Wpływ ograniczenia widoczności podczas śnieżycy na prędkość jazdy w zimie na obszarach podmiejskich
  Topic 7-3 Lepsza obsługa zimowa | Sala 1B
  Laiho Esko - Finlandia - Promocja jazdy na rowerze zimą w Helsinkach dzięki lepszemu utrzymaniu zimowemu
  Laiho Esko - Finlandia - Wpływ tekstury nawierzchni na zapotrzebowanie na sól w przypadku utrzymywania dróg rowerowych w okresie zimowym
  Dupuy Aurora Myhre - Norwegia - Model wyznaczania wymaganej powierzchni na zaspy śnieżne — badanie parametrów zasp śnieżnych
  Topic 4-3 Środki bezpieczeństwa i skutki dla bezpieczeństwa w zimowym ruchu | Sala 1C
  Klang Jaakko - Finlandia - Skutki dla bezpieczeństwa niższych ograniczeń prędkości w miesiącach zimowych
  Sone Shota - Japonia - Podstawowa ocena i weryfikacja warunków instalacji oraz widoczności odbitego światła liniowego przez podświetlenie podczas zalegania pokrywy śnieżnej
  Vaa Torgeir - Norwegia - Badanie wykonalności dotyczące informacji drogowych i pogodowych oraz zmiennych ograniczeń prędkości
  Fournier Lise - Kanada-Québec - Opony zimowe obowiązkowe w Quebecu — ocena środka po 10 latach
  Topic 5-3 Zimowa odporność i zrównoważony charakter | Sala 4
  Nobuyoshi Konishi - Japonia - Problemy związane z odśnieżaniem przez kanały ściekowe w starzejącym się społeczeństwie
  Ikeda Takeshi - Japonia - Nowy proces planowania poprawy stanu dróg pod kątem bezpieczeństwa i płynności ruchu w warunkach zimowych poprzez konsultacje z lokalnymi mieszkańcami
  Mr Charles-Edouard TOLMER - Francja - System informacyjny do przygotowania dróg do użytku: bezpieczeństwo i zrównoważony charakter w zimie
  12:30 - 14:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
  14.00 - 15.30
  Sesje techniczne:
  Topic 6-4 Nawierzchnie | Hala B Audytorium
  Mr Bruno SAINTOT - Francja - Drogi 5. generacji: korzyści i ograniczenia związane z materiałami zmiennofazowymi (PCM)
  Cocu Xavier - Belgia - Zachowanie w zimie eksperymentalnej porowatej i elastycznej nawierzchni drogi oraz zalecenia dotyczące jej utrzymania zimą
  Tanaka Shunsuke - Japonia - Badanie efektywności wysokowydajnej mieszanki SMA opracowanej jako środek poprawiający jakość nawierzchni drogi zimą
  Haga Junichi - Japonia - Opracowanie cienkowarstwowej mrozoodpornej nawierzchni skonstruowanej metodą recyklingu na gorąco na miejscu
  Topic 8-1 Zarządzanie tunelami i mostami w zimie | Sala 1A
  Cidreira Keserle Gilberto - Kanada - Ocena rzeczywistego narażenia konstrukcji na działanie warunków zimowych
  Ms Stéphanie Gaudé - Francja - Wpływ soli przecioblodzeniowych na korozję konstrukcji mostów
  Émilie Godbout - Kanada-Québec - Systemy informujące o śliskiej nawierzchni na moście i zapobiegające oblodzeniu — wyczerpujące badanie pilotażowe
  Topic 3-4 Zarządzanie utrzymaniem | Sala 1B
  Michael Kordon - Niemcy - System zarządzania utrzymaniem zimowym WDMS w Bawarii
  Coudert Odile - Francja - System krótkoterminowych alarmów dotyczących pogody na drogach
  Siems-Anderson Amanda - Stany Zjednoczone - Wykorzystanie systemu Pikalert® w programie pilotażowym Departamentu Transportu stanu Wyoming dotyczącym pojazdów połączonych
  Maier-Farkas Heimo - Austria - Wdrożenie dynamicznego zarządzania utrzymaniem zimowym z pomiarami w czasie rzeczywistym i prognozami krótkoterminowymi w wysokiej rozdzielczości
  Topic 5-5 Kontrakty | Sala 1C
  Eklund Björn - Szwecja - Nowa metoda analizy zobowiązań umownych
  Tokunaga Roberto - Japonia - Eksperymentalne badanie efektywności technologii wspomagania oceny rozrzucania środków chemicznych operatorów zajmujących się utrzymaniem
  Benmoussa Abderrahman - Maroko - Outsourcing zimowych usług drogowych będzie alternatywnym sposobem poprawy wydajności. Przypadek administracji drogowej w Maroku
  Topic 5-4 Organizacja obsługi zimowej | Sala 4
  Kastanovskis Jānis - Łotwa - Zarządzanie utrzymaniem zimowym na Łotwie
  Azcue Rodríguez Luis - Hiszpania - Organizacja utrzymania zimowego hiszpańskiej sieci dróg krajowych
  Pombo Mariano - Argentyna -
  15:30 - 16:30
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  16:30 - 18:00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-5 Bariery przeciwśnieżne i bariery ruchome | Hala B Audytorium
  Bullas John - Wielka Brytania - Pomiar pozostałej soli przy prędkości ruchu: „Mamut w pokoju”
  Yasuhiko Ito - Japonia - Porost lasów pełniących funkcję śniegołomów przy drogach na Hokkaido oraz ich efektywność
  Korneeva Daria - Rosja - Symulacje działania barier przeciwśniegowych i barier drogowych
  Koda Masaru - Japonia - Eksperymenty w tunelu aerodynamicznym z wykorzystaniem modelu lasów pełniących funkcję śniegołomów dla zarządzania porostem takich lasów
  Topic 8-2 Narzędzia i metody | Sala 1A
  Szczerbiński Jan - Polska - Stałe systemy automatycznego spryskiwania w Polsce
  Johnsson Josef - Szwecja - Nawierzchnia z ogrzewaniem wodnym zapewniająca wolne od lodu mosty
  Topic 3-5 Zarządzanie utrzymaniem | Sala 1B
  Badelt Horst - Niemcy - Metody testowe dla czujników drogowych stacji pogodowych
  Thomson Martin - Wielka Brytania - Transport Scotland i Vaisala — testy wskaźnika Idaho Storm Performance
  Masatoshi Makino - Japonia - Techniki wspierania procesu podejmowania decyzji w sprawie rozlokowania maszyn do usuwania śniegu i współpracy z sąsiednimi odcinkami przy usuwaniu śniegu
  Gladysheva Olga - Rosja - Planowanie zimowego utrzymania dróg z wykorzystaniem specjalnych drogowych map klimatycznych
  Topic 5-7 Nowe narzędzia, modele i metody | Sala 1C
  Aijo Juha - Finlandia - Instrukcja utrzymania zimowego dla Fińskiej Agencji Transportu
  Tsuchihashi Hirofumi - Japonia - Wyzwania związane z zarządzaniem nawierzchnią autostrad w zimie
  Norbert Wyrwich - Polska - Opracowanie nowoczesnych modeli zarządzania drogami
  Émilie Godbout - Kanada-Québec - Opracowanie nowych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji i optymalizujących wykorzystanie środków przeciwoblodzeniowych w celu ograniczenia wpływu na środowisko
  Topic 5-6 Organizacja obsługi zimowej | Sala 4
  Mrs Carol Valentine - Wielka Brytania - Opracowanie opartego na dowodach przewodnika po najlepszych praktykach w Wielkiej Brytanii
  Sedivy Jan - Słowacja - Realizacja obsługi zimowej w przedsiębiorstwie państwowym zarządzającym autostradami na Słowacji
  Donker Rini - Holandia - Obsługa zimowa w Holandii
 • Czwartek
  22 lutego
  8:30 - 18:00
  Wystawa | Hala A
  8:30 - 18:00
  Wizyty techniczne
  8:30 - 10:00
  Sesje techniczne:
  Topic 6-6 Wykorzystanie środków chemicznych | Hala B Audytorium
  Suya Yutaka - Japonia - Próba dodatkowego zastosowania soli z wykorzystaniem kontrolnego wykresu zasolenia wg regionu
  Hess Rainer - Niemcy - Zapotrzebowanie na sól przeciwoblodzeniową w przypadku opadów śniegu
  Mr Tomonori OHIRO - Japonia - Wprowadzenie inteligentnego systemu optymalizującego kontrolę solenia na autostradach na hokkaido
  Holen Aasmund - Norwegia - Zimowe utrzymanie dróg o dużym natężeniu ruchu w niskich temperaturach
  Topic 1-1 Lawiny | Sala 1A
  Harada Yusuke - Japonia - Badanie na temat analizy kosztów i korzyści w odniesieniu do drogowych barier ochronnych przed lawinami
  Matsushita Hiroki - Japonia - Perspektywa oceny lawin spowodowanych przez nietrwałą, słabą warstwę podczas opadów śniegu
  Olloqui Andres - Hiszpania - Zarządzanie zagrożeniem lawinowym na drodze
  Topic 2-1 Substancje przeciwoblodzeniowe | Sala 1B
  Dr. Götzfried Franz - Niemcy - Potencjał substancji przeciwoblodzeniowych w świetle globalnego ocieplenia
  Barbier Lucie - Francja - Przepływy ładunku zanieczyszczeń (zawiesina i chlorek sodu)
 w drogowym zbiorniku retencyjnym

  Zofka Ewa - Polska - Utrzymanie zimowe: wykorzystanie chemicznych i innych środków przeciwoblodzeniowych oraz ich wpływ na wody i środowisko
  Burghgraeve Ludovic - Francja - Wpływ praktyk i warunków przechowywania produktów przeciwoblodzeniowych na środowisko
  Topic 5-9 Nowe narzędzia, modele i metody | Sala 1C
  Hoffmann Markus - Austria - Zdolność rozmrażania, czas zamarzania i wysoki udział solanki jako główne czynniki sukcesu profilaktycznego utrzymania w zimie
  Sato Masayuki - Japonia - Badania i rozwój zaawansowanych technologii kontroli śniegu i lodu w firmie NEXCO East
  Blanco Bergareche Ana - Hiszpania - Systemy informacji i zarządznia ruchem w zimowych warunkach drogowych
  Topic 5-8 Organizacja obsługi zimowej | Sala 4
  Toome Meelis - Estonie - Najlepsza praktyka organizacji utrzymania zimowego przy niższej intensywności ruchu — przypadek estonii
  Johnson Nicholas - Wielka Brytania - Zwiększenie kompetencji w branży i wywarcie wpływu na politykę krajową w Wielkiej Brytanii poprzez szkolenia i program certyfikacji z zakresu obsługi zimowej
  Bonell Argelich Jaume - Andora - Zarządzanie obsługą zimową przy dużym ruchu
  8:30 - 12:30
  CEDR: Warsztaty zimowego utrzymania - Potrzeby użytkownika w centrum usług zimowych | Sala 2
  9:00 - 12:30
  Konkurs pługów odśnieżnych - kwalifikacje
  10:00 - 11:00
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  11:00 - 12:30
  Aurora, the Aurora intelligent transport test ecosystem | Sala 1A
  Aurora Borealis - Arktyczny Inteligentny Korytarz zapewniający autonomiczną jazdę po śniegu i utrzymanie przyszłych dróg
  We wszystkich środkach transportu automatyzacja jest jednym z kluczowych trendów, a zarazem jednym z kluczowych wyzwań. Pomimo, że autonomiczna jazda stwarza ogromne możliwości w zakresie bezpieczniejszego i wydajniejszego systemu transportowego, to zarządcy dróg muszą być również przygotowani na występowanie potencjalnych zagrożeń związanych z infrastrukturą, takich jak formowanie się kolein i problemy strukturalne dróg. W inteligentnym transporcie liczy się również droga pod pojazdem - samochody nie posiadły jeszcze zdolności latania. W celu lepszej diagnostyki infrastruktury drogowej i dróg należy zastosować najnowszą technologię.
  Fińska Agencja ds. Transportu oraz Norweski Zarząd Dróg Publicznych utworzyły testowy ekosystem dla transportu i autonomicznej jazdy po śniegu. System ten został zaprojektowany w celu weryfikacji i zatwierdzania nowych rozwiązań w zakresie współpracy, łączności i automatyzacji (CCAM) oraz innowacji w prawdziwych warunkach arktycznych. Oferuje on możliwości testowania zautomatyzowanych pojazdów i powiązanych technologii w trudnych warunkach drogowych. Aurora Borealis Intelligent Corridor zapewnia wsparcie fizycznej i cyfrowej infrastruktury oraz transmisji danych dla zarządców dróg i przemysłu motoryzacyjnego.

  Przewodniczący/moderator dyskusji:
  Reija Viinanen, Dyrektor Aurora Collaboration, Fińska Agencja ds. Transportu „Aurora Borealis - Inteligentny Korytarz i platforma badawcza dla przyszłych dróg”

  Uczestnicy dyskusji:
  Dr Timo Saarenketo, Prezes Zarządu, Roadscanners Oy
  Terje Moe Gustavsen, Dyrektor Generalny, Norweski Zarząd Dróg Publicznych, TBC (lub Torgeir Vaa, Norweski Zarząd Dróg Publicznych)
  Antti Vehviläinen, Dyrektor Wykonawczy, Fiński Urząd Regulacji Komunikacji „Przyszłe systemy telekomunikacyjne wspomagające ruch i utrzymanie dróg”
  Hreinn Haraldsson, Dyrektor Generalny, Islandzka Administracja Drogowo-Przybrzeżna
  11:00 - 12:30
  Sesje techniczne:
  Topic 5-10 Nowe narzędzia, modele i metody | Hala B Audytorium
  Kärki Otto - Finlandia - Nowy system sprawozdawczości i monitorowania w zakresie utrzymania w Finlandii (HARJA)
  Abe Koichi - Japonia - Przewidywanie i kontrolowanie słabej widoczności spowodowanej przez śnieg
  Nutz Peter - Austria - Opracowanie modelu warunków drogowych utrzymania w zimie z użyciem substancji przeciwoblodzeniowych
  Bandara Nishantha - Stany Zjednoczone - Wpływ strategii utrzymania zimowego na koszty opóźnień w podróży
  Topic 1-2 Ekstremalne warunki pogodowe: | Sala 1B
  Wachsmann Jan - Niemcy - Opracowanie norm dla powierzchni magazynowania soli drogowej
  Harada Yusuke - Japonia - Badanie na temat wskaźnika oceny intensywności śnieżycy i silnych opadów śniegu
  Mrs Moemi SHIRAISHI - Japonia - Wpływ wywierany na ruch drogowy przez środki zaradcze stosowane przeciwko klęsce żywiołowej w postaci silnych opadów śniegu
  Bose Indranil - Indie - Zmiana klimatu i potrzeby dostosowania infrastruktury drogowej w regionie Himalajów w Indiach
  Topic 5-11 Organizacja obsługi zimowej | Sala 1C
  Osypowicz Marta - Polska - Zimowe utrzymanie dróg w przypadku anomalii pogodowych na przykładzie przygotowań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zimowego utrzymania dróg
  Tyburski Michał - Polska - Zasady funkcjonowania zimowego utrzymania dróg obowiązujące w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w ramach nowego modelu utrzymania dróg: zalety na tle wcześniejszych systemów zarządzania i powiązane problemy
  Mr Hiroshi KOBAYASHI - Japonia - Zimowe zarządzanie drogami w Japonii
  Topic 6-7 Nawierzchnie | Sala 4
  Parra Rodríguez Leticia - Hiszpania - Bitum o strukturze nano, lepsze właściwości mechaniczne, przeznaczony do skrajnych warunków klimatycznych
  Donker Rini - Holandia - Ekstremalna skuuteczność w usuwaniu lodu z porowatego asfaltu
  Yang Xiong - Chiny - Wolny proces uwalniania i badanie metodą oceny długoterminowej mieszanki asfaltowej o niskiej temperaturze zamarzania
  Liandrat Sébastien - Francja - Ocena nowej, przyjaznej dla środowiska i łatwej w zastosowaniu metody ograniczania uszkodzeń drogi w wyniku działania mrozu
  12:30 - 14:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
  14:00 - 15:30
  Konkurs pługów odśnieżnych - finały | Stadion Energa parking P5
  20:00
  Kolacja galowa | Hala C
 • Piątek
  23 Lutego
  8:30 - 13:00
  Wystawa | Hala A
  8:30 - 10:00
  Polski Kongres Drogowy - 100 lat obecności Polski w światowej rodzinie drogowej | Sala 1A
  8:30 - 10:00
  Sesje techniczne:
  Topic 5-12 Nowe narzędzia, modele i metody | Hala B Audytorium
  Bogren Jörgen - Szwecja - Informacje o stanie dróg (RSI) — nowa generacja systemu informacji o pogodzie na drogach
  Satou Yoshiichi - Japonia - Opracowanie narzędzia do analizy danych dotyczących samochodów, które nie mogą podjechać pod wzniesienia i jego zastosowanie w zarządzaniu drogami zimą
  Paval Flavius-Florin - Rumunia - Zarządzanie utrzymaniem w okresie zimowym przez administratora dróg krajowych i autostrad w Rumunii
  Saitoh Kiyoshi - Japonia - Metody przewidywania i szacowania opadów śniegu, które powodują utknięciu pojazdów z wykorzystaniem radaru pracującego w pasmach X i C oraz danych statystycznych w Japonii
  Topic 2-2 Wpływ na klimat | Sala 1B
  Lauryna Šidlauskaitė - Litwa - Przyszłe warunki klimatyczne na litewskich drogach zimą
  Vignisdottir Hrefna Run - Norwegia - Analiza danych dotyczących utrzymania dróg zimą
  Iwama Masahiko - Japonia - Zastosowanie materiału powierzchniowego o wysokim albedo w celu zminimalizowania degradacji w wyniku zmarzliny
  Ms Eva Liljegren - Wielka Brytania - Inwestowanie w odporność na skutki zmiany klimatu w bośniackim drogownictwie
  Topic 6-9 Różne | Sala 1C
  Neuhold Josef - Austria - Wdrożenie strategii utrzymania zimowego z większym udziałem solanki i działaniami profilaktycznymi w Dolnej Austrii
  Dr. Hanke Horst - Niemcy - Optymalizacja utrzymania zimowego podczas intensywnych opadów śniegu w Niemczech
  Dr. Hanke Horst - Niemcy - Opracowanie rozrzucania wstępnie zwilżonej i w pełni mokrej soli w Niemczech
  Peter Nutz - Austria - Międzynarodowy rozwój metod stosowania przeciwoblodzeniowych środków chemicznych
  Topic 6-8 Badania stacjonarne | Sala 4
  Wesołowski Mariusz - Polska - Standard systemów wczesnego ostrzegania o oblodzeniu na polskich pasach startowych — możliwe wykorzystanie na drogach
  Giudici Henri - Norwegia - Opis techniczny dwóch urządzeń do badania interakcji pomiędzy oponą i nawierzchnią — LARS i Lumi
  Honma Masayuki - Japonia - Badanie skomputeryzowanej technologii realizacji dla maszyn do odśnieżania
  Chi Zhang - Chiny - Eksperymentalne badanie wydajności topienia śniegu i charakterystyki wymiany ciepła nawierzchni roztapiającej śnieg wykorzystującej przewody cieplne
  10:00 - 11:00
  Przerwa kawowa / sesja posterowa | Hala A
  11:00 - 12:30
  Sesja zamykająca | Hala B
  12:30 - 13:00
  Ceremonia zamknięcia | Hala B
  13:00
  Lunch | Strefa lunchowa Hala A,B
FrenchEnglish