Moderator Sesji Ministerialnej

Pasquale Staffini jest Szefem Działu Dróg JASPERS, do której dołączył na początku jej działalności w 2007 roku. JASPERS to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i EIB, wspierająca regiony europejskie w przygotowywaniu projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i IPA, działająca w różnych sektorach w 28 krajach.

Jako inżynier budownictwa lądowego ze specjalizacją w zakresie transportu, początkowo zajmował się planowaniem i programowaniem projektów inwestycyjnych, procedurami projektowania, monitorowania i oceny, a także wsparciem instytucjonalnym i szkoleniami.

W późniejszym czasie brał udział w projektach finansowanych z programów pomocowych Komisji (PHARE, ISPA i inne), pełniąc funkcję kierownika zespołu transportu PMU oraz dyrektora projektu, wdrażając zasady i procedury UE, zajmując się dorobkiem prawnym i uczestnicząc w procesie zbliżania i integracji.

FrenchEnglish