Dodatkowe sesje

Podczas XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego odbędą się trzy dodatkowe sesje. Pierwsza z nich organizowana będzie przez CEDR (Europejska Konferencja Dyrektorów Dróg). Będą to warsztaty w zakresie zimowego utrzymania dróg i usług skierowanych na użytkowników dróg. Kolejna sesja będzie zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy. Zakres tematyczny obejmować będzie 100 lat historii polskiego drogownictwa. Trzecia sesja będzie zorganizowana przez inicjatywę Aurora, która ma na celu promowanie automatyzacji transportu.

FrenchEnglish